O festiwalu


Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Zapraszamy do udziału w nowym mikroprojekcie partnerskim Polanicy-Zdroju i Czeskiej Skalicy Dobre jedzenie i dobra muzyka – nasz wspólny język, finansowanym ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Ma on zapewnić wymianę kulturalną w Euroregionie Glacensis ważnych obszarach: kulinariach i muzyce jazzowej. Celem współpracy transgranicznej jest ożywienie i rozwijanie tradycyjnej (kuchnia regionalna) i nowoczesnej (muzyka jazzowa) kultury na obszarze pogranicza.

Muzyka i kulinaria są dziedzinami kultury, które się łatwo łączą i uzupełniają, ale niewiele jest imprez, gdzie traktowane one byłyby pełnoprawnie. Zazwyczaj wspólne działania skupione są albo głównie na muzyce, albo na jedzeniu, podczas gdy drugi składnik jest postrzegany tylko jako dodatek.

Projekt skupia się na wydarzeniach na żywo, zaplanowanych tak, by być pretekstem spotkań i wymiany kontaktów, doświadczeń oraz nabycia nowych umiejętności, poznania nowych ludzi i nowych kultur. W ramach projektu Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju wspólnie z Centrum Rozvoje w Czeskiej Skalicy organizuje warsztaty kulinarne dla młodzieży i seniorów oraz warsztaty jazzowe dla młodzieży i dorosłych na terenie Polanicy oraz po czeskiej stronie.  Najbliższe planowane warsztaty to:

25 listopada – warsztat kulinarny w Polanicy dla młodzieży,

9 grudnia – warsztat kulinarny w Polanicy dla seniorów,

11 grudnia – warsztat jazzowy w Czechach dla młodzieży.

Planowany jest także letni festiwal kulinarny w polanickim parku, połączony z pokazami filmów o tematyce kulinarnej oraz koncertami jazzowymi oraz jazzowe koncerty festiwalowe w Czechach z występami artystów polskich i czeskich.

W świadomości społecznej zagości więc gastronomia i jazz jako standardowe miejsca polsko-czeskiej wymiany kulturalnej.

W ramach projektu zostanie także przygotowana i wydana dwujęzyczna, książka kucharska kuchni regionalnej polsko-czeskiego pogranicza, uwzględniająca współczesne trendy oraz płyta CD z muzyką jazzową, stanowiąca zapis organizowanych w ramach projektu wydarzeń muzycznych.

Część książki kucharskiej przygotowywanej przez Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju będą stanowić potrawy goszczące na co dzień i od święta na stołach mieszkańców Polanicy-Zdroju. Wszystkie osoby, które chcą podzielić się swoimi przepisami prosimy o kontakt z sekretariatem Teatru Zdrojowego.